Obavijest o terminu testiranja kandidata koji su se prijavili na natječaj za radno mjesto TURISTIČKOG INFORMATORA – RECEPCIONERA

02.05.2016

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, prijavljenih na natječaj, održat će se u petak, 20. svibnja 2016.godine u 11,30 sati, u prostorijama Turističke zajednice grada Rovinja – Rovigno, Obala Pina Budicina 12, Rovinj

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, radi identifikacije.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.